Robotyka i roboty

Jak z robotem się komunikować,
Czyli co to znaczy programować.
Dziś zrozumiemy te trudne słowa,
To dla nas rzecz ciekawa i nowa.
Czy w codzienności roboty ktoś zna?
Okaże się że każdy z nas w domu je ma!
Naszą wyobraźnię także ruszymy,
Robotom specjalne zadania wymyślimy.
Największe światowe roboty obejrzymy,
Może w przyszłości sami je stworzymy?