Zajęcia multimedialne

W grupie Kolorowe Motylki, oprócz codziennych zajęć dydaktycznych, przynajmniej raz w tygodniu prowadzone są także zajęcia multimedialne. Przy pomocy komputera dzieci rozwiązują różne zadania, oglądają edukacyjne filmiki związane z tematyką tygodnia, ćwiczą pamięć, myślenie i spostrzeganie, rozwiązują zagadki słuchowe oraz wzrokowe. W sposób ciekawy podsumowują wiedzę zdobytą na zajęciach dydaktycznych.