Urodziny Basi

Nasza droga Basiu to dziś dla Ciebie,
słoneczko jasne świeci na niebie.
A my śpiewamy Tobie życzenia,
niechaj spełniają się Twe marzenia!