Wigilia

Wigilia przystrojony biało stół,
Zaprasza siądź z nami wraz gościu nasz,
Opłatek weź i z nami dziel,
Bo dzisiaj radość gości w nas.