Pod pomnikiem Jana Pawła II

Dzień Papieski niedawno przeżywaliśmy,
więc pod pomnik Papieża się wybraliśmy.
Każdy niósł znicz dla naszego Rodaka,
by uczcić pamięć Wielkiego Polaka.