Bezpieczna droga do przedszkola - wejście na skrzyżowanie

Niech każdy stanie
przed skrzyżowaniem.
Palą się świata…
Popatrzmy na nie!
Światło zielone,
jak młode listki,
na drugą stronę
zaprasza wszystkich.
A światło żółte,
jak liść jesieni,
ostrzega – spiesz się,
bo ruch się zmieni!
Światło czerwone,
jak mak, jak ogień –
wszystkim przechodniom
zamyka drogę!

,,Światła na skrzyżowaniu” Wincenty Faber