⭐ PRZEDSZKOLE Z KLASĄ - Logorytmika

"Logorytmika" w ramach realizacji projektu "Przedszkole z klasą"

Logorytmika to ćwiczenia słowno-muzyczno-ruchowe, których celem jest rozwijanie mowy, wrażliwości muzycznej, koordynacji słuchowo- ruchowej. Zajęcia logorytmiczne świetnie ćwiczą elementy wspólne dla mowy i muzyki, takie jak: rytm, tempo, wysokość dźwięku, melodia, akcentowanie. Rozwijają też dzieci w aspekcie społecznym i wychowawczym. Usprawniają pamięć i uwagę słuchową. Doskonalą sferę ruchową dziecka- dużą i małą motorykę, precyzję ruchów artykulacyjnych. Poprawiają umiejętności prawidłowego oddychania. Bogacą słownictwo i wiedzę. Zajęcia mają postać zabaw ruchowych, realizowanych przy muzyce z wykorzystaniem najrozmaitszych rekwizytów: proste instrumenty muzyczne, przedmioty wydające dźwięki, materiały naturalne, szarfy, wstążki i wiele innych... Mimo późnej pory, w której odbywają się zajęcia, nasi dzielni uczestnicy są aktywni i kreatywni!