⭐ PRZEDSZKOLE Z KLASĄ - Terapia ręki

"Terapia ręki" w ramach projektu "Przedszkole z klasą "

Terapia ręki odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka. Ręce już od początku życia dziecka pełnią pełnią ogromną rolę w procesie poznawczym, dzięki nim na wczesnym etapie życia dziecko dotyka, manipuluje, chwyta, co prowadzi do zdobywania wiedzy o otaczającym świecie. Pozbawione tej możliwości nie mają szans na prawidłowy rozwój.
Podobnie ręce pełnią olbrzymią rolę w samoobsłudze, która daje możliwość bycia samodzielnym i niezależnym od innych osób. Jednocześnie wykonywanie czynności samoobsługowych wpływa na rozwój motoryki małej, co ma bezpośrednie przełożenie na opanowanie umiejętności szkolnych, szczególnie w zakresie techniki pisania.
Zatem terapia ręki jest istotna z uwagi na funkcjonowanie dziecka zarówno w sferze poznawczej, jak również emocjonalno-społecznej.