Informacje

Drodzy Rodzice!

Opłata za przedszkole od września nie została zmieniona i wynosi

400 zł

Płatność za przedszkole przyjmowana jest

do 10-go każdego miesiąca.

Prosimy o terminowe wpłaty!

 

Wpłat można dokonywać bezpośrednio w placówce
lub przelewem na konto:

30 1240 2223 1111 0010 3379 8395