Klub Rodziców

„Klub Rodziców” - to grupy wsparcia dla rodziców mających dzieci wymagające szczególnego wsparcia i troski, ze względu na ich stan psychofizyczny.


Wyjątkowe spotkanie Klubu Rodziców

Tego jeszcze nie było! Mamy teatr! Aktorami zostały wszystkie nasze dzieci z niepełno- sprawnościami. Nasza teatralna grupa nosi nazwę „Leśne skrzaty”. Prapremiera spektaklu pod tytułem „Bal u misia” nastąpiła w ramach listopadowego spotkania Klubu Rodziców. Wzruszeni widzowie oglądali swe pociechy przebrane w piękne kostiumy. Dzieci zaprezentowały się w tańcu i recytacji. Brawom długo nie było końca! Wkrótce zaczną się próby przed nowym przedstawieniem…

W drugiej części spotkania rodzice dowiedzieli się jak ćwiczyć pamięć i uwagę według metody krakowskiej.

Pierwsze spotkanie w Klubie Rodziców poświęcone było świadczeniom - jakie mogą uzyskać osoby z niepełnosprawnością. Pani Marzena Szkołuba Kierownik Zespołu do obsługi PFRON przekazała rodzicom informacje o możliwości korzystania ze środków PFRON. Rodzice otrzymali wzory dokumentów a także praktyczną wiedzę w jaki sposób i kiedy należy ubiegać się o dofinansowanie.

Majowe spotkanie Klubu Rodziców poświęcone było zabawom tematycznym. Poprzez zabawę dzieci uczyły się jak należy zachować się podczas zakupów w sklepie, a potem wykorzystać kupione produkty- do ugotowania zupy. Zajęcia dostarczyły wielu wrażeń naszym zmysłom (zapachy, np. przypraw, smaki- bo spotkanie zakończyło się degustacją zupy…), pokazały, że pomoce dydaktyczne są w zasięgu ręki, były okazją do współpracy, do wdrażania się w przestrzeganie norm i zasad społecznych. Jak zwykle Rodzice i nauczyciele mieli też okazję porozmawiać o naszych dzieciach i bieżących wydarzeniach z życia przedszkola.

Kwietniowe zajęcia Klubu Rodziców zachęcały nas do aktywności ruchowej a mianowicie do tańca. Taka zabawowa forma działalności tanecznej sprzyja odprężeniu i zmniejsza napięcia. Taniec kształtuje precyzję ruchów, doskonali ich koordynację i orientację przestrzenną. Także, nie bez znaczenia jest pozytywny wpływ tańca na pamięć dziecka, szczególnie na pamięć ruchową, którą kształtujemy poprzez powtarzanie sekwencji kroków i figur tanecznych.

Zajęcia były intensywne ruchowo, ale przebiegły w bardzo radosnej atmosferze. Pod koniec zajęć wykonaliśmy wielkanocnego zająca oraz uzupełniliśmy kalorie słodkim poczęstunkiem.

Podczas grudniowego spotkania Klubu Rodziców omawialiśmy Metodę Krakowską. Coraz więcej elementów pracy tą metodą wprowadzamy podczas codziennych zajęć terapeutycznych z dziećmi, zakupujemy też dużo pomocy dydaktycznych - chcieliśmy więc w sposób praktyczny i teoretyczny zapoznać z nią naszych rodziców. Pani Ewelina - logopeda, wzięła dotychczas udział w 5 szkoleniach z tego zakresu: „Metody wywoływania głosek”, „Stymulacja lewopółkulowa”, „Programowanie mowy”, „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”, „Praca z dzieckiem z zespołem Downa” (w tym ostatnim szkoleniu uczestniczyły też pani Beata Szuszlak i pani Agnieszka Mądrzelewska).

Ponieważ było to nasze ostatnie spotkanie przed Bożym Narodzeniem, było też dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń.