Klub Rodziców

„Klub Rodziców” - to grupy wsparcia dla rodziców mających dzieci wymagające szczególnego wsparcia i troski, ze względu na ich stan psychofizyczny.


Listopadowe spotkanie w Klubie Rodziców poświęcone było ćwiczeniom percepcji słuchowej. Poprawne działanie funkcji słuchowych jest jednym z filarów prawidłowego rozwoju. Pani Asia, a następnie panie: Agnieszka, Ewelina i Beata pokazały pełne radości zabawy, które stymulują przetwarzanie słuchowe, kompensują jego słabości, usprawniają mowę i myślenie. Było naprawdę wesoło, kreatywnie i aktywnie!

Pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie w Klubie Rodziców poświęcone było świadczeniom jakie mogą uzyskać osoby z niepełnosprawnością. Pełnomocnik dyrektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pani Barbara Wójcik przekazała rodzicom informacje o możliwości korzystania ze środków PFRON m in na: dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

Jak szybko mija czas...!

Ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie Klubu Rodziców odbyło się w niecodziennej scenerii- wybraliśmy się do Jaskini Solnej „Barbórka”. Po roku wytężonej pracy relaksowaliśmy się wdychając jod, żelazo, magnez, wapń, potas… Spędzone tam miłe chwile dały nam przedsmak tego, co - mamy nadzieję - czeka nas w czasie wakacji.

Majowe spotkanie poświęcone było organizacji hipoterapii dla dzieci z przedszkola. Zostały omówione zasady kwalifikacji dzieci na zajęcia oraz przewidywany termin rozpoczęcia zajęć.

Podczas kwietniowego spotkania poznawaliśmy właściwości terapeutyczne gliny. Doskonaliliśmy sprawność motoryczną, czucie głębokie, powierzchniowe, różnicujące. Sama zabawa z gliną przysporzyła nam wszystkim dużo radości.

W marcu przyjrzeliśmy się kolejnej pomocy terapeutycznej, jaką jest chusta animacyjna KLANZY. Dzięki niej stymulujemy układ nerwowy, a także rozwijamy wyobraźnię, kreatywność i koordynację ruchowo – wzrokowo – słuchową. Podczas wspólnych zabaw udało nam się odkryć wiele walorów tego rekwizytu, który stwarza warunki do współdziałania, doskonali spostrzegawczość i refleks, uczy czekania na swoją kolej, przestrzegania zasad i słuchania poleceń, a także gwarantuje dużo ruchu oraz doskonałą zabawę. Po dość energetycznym początku naszego spotkania wyciszenie znaleźliśmy podczas robienia sałatki owocowej.

W miesiącu lutym skupiliśmy się na metodzie Marianny i Christophera Knillów.
Pani Iwona pokazała jak pracować z dziećmi tą metodą. Metoda ta, łącząca muzykę i ruch, rozwija kontakt społeczny, świadomość ciała, uczy współdziałania i podstaw komunikacji – reagowania na bodźce słuchowe, wycisza i uspokaja dziecko, które uczestniczy w ciągu zaplanowanych i systematycznych aktywności. Na zakończenie Rodzice otrzymali materiały na temat metody Knillów oraz płytę z muzyką.
W drugiej części spotkania był czas na rozmowę na temat rozwoju dzieci, spraw bieżących. Rodzice wymieniali informacje na temat kończących się orzeczeń o niepełnosprawności.