Klub Rodziców

„Klub Rodziców” - to grupy wsparcia dla rodziców mających dzieci wymagające szczególnego wsparcia i troski, ze względu na ich stan psychofizyczny.


Marcowe spotkanie Klubu Rodziców było kontynuacją zajęć z lutego - w dalszym ciągu zgłębialiśmy tajniki integracji sensorycznej. Tym razem jednak skupiliśmy się na ćwiczeniach grafomotorycznych. Wykorzystywaliśmy profesjonalne pomoce dydaktyczne, ale przede wszystkim odkrywaliśmy terapeutyczne możliwości przeróżnych przedmiotów z naszego otoczenia. Wielu inspiracji dostarczyła nam także wiosna, która w tym roku przyszła zgodnie z kalendarzem.

Po intensywnych zajęciach Mamy znalazły jeszcze siły, by podyskutować na tematy, które je nurtują. Cieszymy się, że dzieci były bardzo zaangażowane i poprzez zabawę rozwijały swe sprawności.

Lutowe spotkanie w Klubie Rodziców poświęcone było metodzie integracji sensorycznej. Rodzice mieli okazje poznać ćwiczenia, które mogą wykorzystać w warunkach domowych w pracy z dziećmi. Po zajęciach głównych w części mniej formalnej był czas na rozmowę, wymianę spostrzeżeń.

Kolejne zajęcia Klubu Rodzica odbyły się w styczniu. Poświęcone były zagadnieniom „terapii ręki”. Pani Agnieszka przedstawiła nam najważniejsze informacje i umiejętności jakie zdobyła podczas jesiennego szkolenia w Edukacyjno – Rehabilitacyjnym Centrum Wspierania Rozwoju w Warszawie.

„Jest taki zmierzch
wśród grudniowych, szarych dni,
kiedy w noc gwiazdka lśni.
Wigilii czas każe nam u stołu stać,
łamać opłatek, razem trwać.
A kiedy już ta pierwsza z gwiazd
zaświeci nam spoza chmur,
dzieje się cud co w każdym z nastrojowych
umie zburzyć jego własny mur”.

Grudniowe spotkanie Klubu Rodziców wprowadziło wszystkich w świąteczny nastrój, ale też było okazją do potrenowania różnych ważnych umiejętności: segregowania, dobierania wg określonego kryterium, stymulacji zmysłów. Kulminacją spotkania było dzielenie się opłatkiem i składanie sobie najlepszych świątecznych życzeń.

Listopadowe spotkanie w Klubie Rodziców przebiegało „W oczekiwaniu na Św. Mikołaja”. Główny nacisk w tym miesiącu położyliśmy na doskonalenie umiejętności manipulacyjnych i zręcznościowych. Kolejne spotkanie już w grudniu.

W tym roku szkolnym w KLUBIE RODZICÓW spotkaliśmy się w październiku. Spotkanie pod hasłem „Poznajemy właściwości terapeutyczne ziemniaków” cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Majowe spotkanie Klubu Rodziców składało się z dwóch części. Najpierw rehabilitantka – Pani Asia pokazała jak pracować z dziećmi metodą Marianny i Christophera Knillów. Metoda ta, łącząca muzykę i ruch, rozwija kontakt społeczny, świadomość ciała, uczy współdziałania i podstaw komunikacji - reagowania na bodźce słuchowe, wycisza i uspokaja dziecko, które uczestniczy w ciągu zaplanowanych i systematycznych aktywności. W drugiej części spotkania logopeda - pani Ewelina zapoznała rodziców z podstawami sprawdzonej Metody Dobrego Startu, zaadaptowanej na polski grunt przez Martę Bogdanowicz. U podstaw metody leży stwierdzenie, że rozwój psychiczny i motoryczny są ze sobą powiązane, a oddziaływanie aktywizujące rozwój jednego może przyczynić się do rozwoju tego drugiego obszaru. Tak więc ćwiczyliśmy naszą koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową w zakresie dużej, a następnie małej motoryki, wykorzystując odpowiednie wierszyki i piosenki, oraz pomoce - woreczki, tacki z kaszą. Obie metody można stosować z powodzeniem w warunkach domowych; ich oddziaływanie terapeutyczne stymuluje rozwój dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.