Klub Rodziców

„Klub Rodziców” - to grupy wsparcia dla rodziców mających dzieci wymagające szczególnego wsparcia i troski, ze względu na ich stan psychofizyczny.


Kolejne zajęcia Klubu Rodzica odbyły się w styczniu. Poświęcone były zagadnieniom „terapii ręki”. Pani Agnieszka przedstawiła nam najważniejsze informacje i umiejętności jakie zdobyła podczas jesiennego szkolenia w Edukacyjno – Rehabilitacyjnym Centrum Wspierania Rozwoju w Warszawie.

„Jest taki zmierzch
wśród grudniowych, szarych dni,
kiedy w noc gwiazdka lśni.
Wigilii czas każe nam u stołu stać,
łamać opłatek, razem trwać.
A kiedy już ta pierwsza z gwiazd
zaświeci nam spoza chmur,
dzieje się cud co w każdym z nastrojowych
umie zburzyć jego własny mur”.

Grudniowe spotkanie Klubu Rodziców wprowadziło wszystkich w świąteczny nastrój, ale też było okazją do potrenowania różnych ważnych umiejętności: segregowania, dobierania wg określonego kryterium, stymulacji zmysłów. Kulminacją spotkania było dzielenie się opłatkiem i składanie sobie najlepszych świątecznych życzeń.

Listopadowe spotkanie w Klubie Rodziców przebiegało „W oczekiwaniu na Św. Mikołaja”. Główny nacisk w tym miesiącu położyliśmy na doskonalenie umiejętności manipulacyjnych i zręcznościowych. Kolejne spotkanie już w grudniu.

W tym roku szkolnym w KLUBIE RODZICÓW spotkaliśmy się w październiku. Spotkanie pod hasłem „Poznajemy właściwości terapeutyczne ziemniaków” cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Majowe spotkanie Klubu Rodziców składało się z dwóch części. Najpierw rehabilitantka – Pani Asia pokazała jak pracować z dziećmi metodą Marianny i Christophera Knillów. Metoda ta, łącząca muzykę i ruch, rozwija kontakt społeczny, świadomość ciała, uczy współdziałania i podstaw komunikacji - reagowania na bodźce słuchowe, wycisza i uspokaja dziecko, które uczestniczy w ciągu zaplanowanych i systematycznych aktywności. W drugiej części spotkania logopeda - pani Ewelina zapoznała rodziców z podstawami sprawdzonej Metody Dobrego Startu, zaadaptowanej na polski grunt przez Martę Bogdanowicz. U podstaw metody leży stwierdzenie, że rozwój psychiczny i motoryczny są ze sobą powiązane, a oddziaływanie aktywizujące rozwój jednego może przyczynić się do rozwoju tego drugiego obszaru. Tak więc ćwiczyliśmy naszą koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową w zakresie dużej, a następnie małej motoryki, wykorzystując odpowiednie wierszyki i piosenki, oraz pomoce - woreczki, tacki z kaszą. Obie metody można stosować z powodzeniem w warunkach domowych; ich oddziaływanie terapeutyczne stymuluje rozwój dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Marcowe spotkanie Klubu Rodziców miało formę zajęć warsztatowych prezentujących w praktyce metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne. Prowadząca zajęcia pani Agnieszka - nasz pedagog, pokazała Rodzicom ćwiczenia i zabawy, które pozwalają dzieciom utrwalić schemat swojego ciała, poczuć im bliskość z drugą osobą, doświadczyć swej siły i poczucia sprawstwa, doskonalić zmysły. Bawiliśmy się świetnie wykorzystując tunele, materace, koce, chusty animacyjne, a także po prostu – nasze ciała. Zajęcia metodą W. Sherbourne mają w naszej placówce już długoletnią tradycję i wiemy, że mają dużą skuteczność terapeutyczną. Stałym uzupełnieniem spotkań wg tej metody jest też porcja ćwiczeń stymulujących mowę - w wyobraźni przenosimy się na wiejskie podwórko i każdy - na miarę swych możliwości próbuje naśladować odgłosy zwierząt, które tam mieszkają, co daje niesamowite efekty dźwiękowe... Po dużej dawce ruchu wyciszaliśmy się wykonując z kartonu i waty bazie - zwiastuny wiosny, która w tym roku każe nam na siebie wyjątkowo długo czekać...

Lutowe spotkanie Klubu Rodziców składało się z dwóch części. Na początku gościliśmy Pełnomocnika Dyrektora do spraw Osób Niepełnosprawnych, Panią Barbarę Wójcik z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Przekazała ona Rodzicom aktualne informacje o formach pomocy ze strony MOPR dla rodzin, w których wychowuje się dziecko z niepełnosprawnością. Była mowa o świadczeniach pieniężnych, wyjazdach na turnusy rehabilitacyjne. Mamy chętnie zadawały naszemu gościowi pytania i uzyskiwały na nie wyczerpujące odpowiedzi. Druga część spotkania, w której udział wzięły także nasze dzieci, poświęcona została zabawom opartym na dotyku - dziecięcym masażykom. Nasza rehabilitantka - pani Asia najpierw w formie prezentacji multimedialnej zapoznała mamy z zaletami takich zajęć. Należą do nich m.in. doskonalenie relacji: rodzice - dzieci, relaksacja, ćwiczenie koncentracji uwagi, poprawa systemu proprioreceptywnego - dotykowego. Następnie zajęcia przybrały pełną radości formę warsztatową. Pod kierunkiem pani Asi mamy wykonywały masażyki na ciele swych pociech. Niektórym zabawom towarzyszyła też muzyka. Jesteśmy ogromnie radzi, że frekwencja na spotkaniu była bardzo duża. Następne spotkanie już w marcu - serdecznie zapraszamy!