Klub Rodziców

„Klub Rodziców” - to grupy wsparcia dla rodziców mających dzieci wymagające szczególnego wsparcia i troski, ze względu na ich stan psychofizyczny.


ŚWIETNA ZABAWA W KLUBIE RODZICA! SENSOPLASTYKA!

Ot co! Zajęcia, które w rekordowym tempie zdobyły serca małych i tych trochę większych uczestników. Pole do popisu dla swobodnej, niekierowanej zabawy, kreatywności, nieograniczonej wyobraźni, polisensorycznego angażowania się w aktywną eksplorację otoczenia.

Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w zajęciach z elementami metody Sensoplastyka®:

  • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,
  • wspieranie samodzielności,
  • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,
  • doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,
  • wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń,
  • wychodzenie ze schematów,
  • elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie,
  • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
  • współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów,
  • wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Kwietniowe spotkanie Klubu Rodziców poświęciliśmy samogłoskom - w mowie i piśmie. Odpowiednie ćwiczenia z wykorzystaniem samogłosek rozwijają wiele ważnych funkcji- stymulują prawą półkulę mózgu, "zachęcają" do mówienia i czytania, poprawiają emisję głosu i dykcję, usprawniają narządy artykulacyjne, pamięć i uwagę. Zespół terapeutyczny zaproponował naszym dzieciom i rodzicom ćwiczenia na samogłoskach stosowane w metodzie krakowskiej oraz "tradycyjnej" logopedii.

Wyjątkowe spotkanie Klubu Rodziców

Tego jeszcze nie było! Mamy teatr! Aktorami zostały wszystkie nasze dzieci z niepełno- sprawnościami. Nasza teatralna grupa nosi nazwę „Leśne skrzaty”. Prapremiera spektaklu pod tytułem „Bal u misia” nastąpiła w ramach listopadowego spotkania Klubu Rodziców. Wzruszeni widzowie oglądali swe pociechy przebrane w piękne kostiumy. Dzieci zaprezentowały się w tańcu i recytacji. Brawom długo nie było końca! Wkrótce zaczną się próby przed nowym przedstawieniem…

W drugiej części spotkania rodzice dowiedzieli się jak ćwiczyć pamięć i uwagę według metody krakowskiej.

Pierwsze spotkanie w Klubie Rodziców poświęcone było świadczeniom - jakie mogą uzyskać osoby z niepełnosprawnością. Pani Marzena Szkołuba Kierownik Zespołu do obsługi PFRON przekazała rodzicom informacje o możliwości korzystania ze środków PFRON. Rodzice otrzymali wzory dokumentów a także praktyczną wiedzę w jaki sposób i kiedy należy ubiegać się o dofinansowanie.