Krasomówca

Z okazji ustanowionego przez UNESCO Światowego Dnia Języka Ojczystego w Przedszkolu Niepublicznym z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” zorganizowano już po raz czwarty konkurs krasomówczy. Przedstawiciele wszystkich chełmskich przedszkoli recytowali trudne artykulacyjnie i dykcyjnie wiersze, a potem jeszcze raz stanęli w szranki z trudną polszczyzną odpowiadając na pytania dotyczące różnych aspektów naszego języka. Dzieci miały za zadanie np. powtórzyć słowa takie jak: „strzykawka” lub „rolada”, ocenić, która forma jest poprawna: „włanczać” czy „włączać”, „poszłem” czy „poszedłem”. Imprezę poprowadziła pani Aneta Wawron z Przedszkola „Razem” oraz pan Mariusz Matera.

W jury konkursu zasiedli: pani Anna Pańczyk z Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP - pani Beaty Mazurek, ksiądz kanonik Andrzej Pyter z Parafii Świętego Ducha oraz pani Anna Gębal – dyrektor ds integracji w Zespole Przedszkolno-Szkolnym.
Wszyscy artyści otrzymali nagrody – piękne książki.

Poprzez część artystyczną w wykonaniu dzieci z Przedszkola „ Razem” organizatorzy włączyli się w obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski. Najpierw w tę tematykę wprowadziła zgromadzonych pani Natalia Jędruszczak z Muzeum Ziemi Chełmskiej, prowadząc multimedialną prezentację. Potem przedszkolaki przedstawiły program artystyczny dotyczący znanych z legend i historii wydarzeń, autorstwa pani Anny Tokarz z Przedszkola „Razem”. Występ przygotowały dzieci 5-letnie pod opieką pani Izabeli Makowskiej i pani Eweliny Popielnickiej.