Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna wpływa na prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci. Głównym jej celem jest zapobieganie i korygowanie istniejących wad postawy, rozbudzanie motywacji do wysiłku fizycznego oraz wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Dzięki tym zajęciom dzieci poznają własne ciało oraz odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową i nieprawidłową. Podczas zajęć dzieci wykonują proste, bezpieczne i atrakcyjne ćwiczenia gimnastyczne. Nie brakuje również ciekawych zabaw i gier ruchowych, wyzwalających u dzieci pozytywne emocje.

Wakacyjny zestaw ćwiczeń