Metoda behawioralna

Metoda behawioralna (zgodnie z wiedzą uzyskaną w gdańskim Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka; terapia behawioralna jest jedyną potwierdzoną przez badania naukowe skuteczną terapią dzieci z autyzmem).