Porady

Dlaczego warto prowadzić ćwiczenia usprawniające narządy mowy?

  • 85% dzieci z wadami wymowy ma niesprawne narządy artykulacyjne (wg E. Sachajskiej)
  • nawet jeśli dziecko nie ma wady wymowy dzięki tym ćwiczeniom jego artykulacja stanie się staranniejsza, wyrazistsza, piękniejsza

JĘZYK:

Spełnia w artykulacji szczególną rolę. Bierze udział w wymowie prawie wszystkich głosek, a niektóre z nich wymagają wyspecjalizowanych ruchów i układów języka (m. in. r , s, z , c , dz, sz, ż, cz, dż):