Porady

Dziecko 3-letnie powinno wymawiać głoski:

Samogłoski: a, e, ę, o, u, ą, i, y, u,
Spółgłoski: p (pan), pi (piłka), b (but), bi (biały), m (mama), mi (miś),
ł (łapa), f (fala), fi (film), w (woda), wi (wianek),
t (tata), d (dom), n (noga), ni (niebo),
l (lala), li (liść), j (jagody),
k (kot), ki (kij), g (guma), gi (gil), ch (chata), chi (Chiny),
si (siano), zi (ziemia), ci (ciocia), dzi (dzieci).

Dziecko 4-letnie powinno wymawiać głoski:

W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie nauką języków obcych. Jest to na pewno zjawisko pozytywne, ale nie można zapomnieć, że dziecko musi przede wszystkim sprawnie posługiwać się językiem ojczystym. Badania wykazują, że to jak mówi starający się o pracę, plasuje się na drugim miejscu w jego ocenie dokonywanej przez przyszłego pracodawcę.

Dom rodzinny jest miejscem, gdzie dziecko powinno osiągnąć pełną sprawność językową. Składają się na nią:

  • poprawna wymowa wszystkich głosek;
  • bogaty zasób słownictwa;
  • poprawność gramatyczna wypowiedzi;
  • właściwe akcentowanie, melodia mowy, intonacja, tempo, rytm.

Niepokojące zjawiska językowe

Dlaczego warto prowadzić ćwiczenia usprawniające narządy mowy?

  • 85% dzieci z wadami wymowy ma niesprawne narządy artykulacyjne (wg E. Sachajskiej)
  • nawet jeśli dziecko nie ma wady wymowy dzięki tym ćwiczeniom jego artykulacja stanie się staranniejsza, wyrazistsza, piękniejsza

JĘZYK:

Spełnia w artykulacji szczególną rolę. Bierze udział w wymowie prawie wszystkich głosek, a niektóre z nich wymagają wyspecjalizowanych ruchów i układów języka (m. in. r , s, z , c , dz, sz, ż, cz, dż):