Przedszkolny Klub Wolontariatu

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Pawel II

My także pragniemy dzielić się z innymi swoim czasem i bezinteresownie pomagać tym, którzy potrzebują naszego wsparcia. Przedszkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie uczyć dzieci wrażliwości społecznej i odpowiedzialności za otaczający świat. Cały rok będziemy prowadzić różnorodne, aktywne działania na rzecz potrzebujących. Pragniemy przekazywać dzieciom tę prawdę, że uśmiech drugiego człowieka i satysfakcja z ofiarowania komuś pomocnej dłoni jest największym podziękowaniem i nagrodą za wykonaną pracę.

Celem Przedszkolnego Klubu Wolontariatu jest:

  • rozwijanie wśród dzieci postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby przedszkolnego i lokalnego środowiska,
  • zapoznawanie z ideą wolontariatu,
  • kształtowanie postaw altruistycznych, empatii i solidarności,
  • wspieranie ciekawych inicjatyw, działań edukacyjnych,
  • umożliwianie dzieciom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy,
  • pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
  • rozwijanie pasji i zainteresowań,
  • nawiązanie kontaktu z lokalnymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Z okazji Dnia Pluszowego Misia Przedszkolny Klub Wolontariatu organizuje w naszym przedszkolu akcję „Podaruj książkę lub pluszaka dla dzieciaka”. Celem jest zbiórka nowych maskotek i książeczek, które przekazane będą dla podopiecznych Domu Małego Dziecka w Chełmie. Zbiórka trwa do 25 listopada.

Zapraszamy do udziału w tej akcji, bo gdy RAZEM pomagamy, dzieci uszczęśliwiamy!

Za nami pierwsza akcja przeprowadzona przez Przedszkolny Klub Wolontariatu. Nasze dzieci mogły otworzyć swoje serca na rzecz rówieśników będących w trudnej sytuacji.

Serdecznie DZIĘKUJEMY rodzicom i dzieciom za tak aktywne włączenie się w zbiórkę pieniędzy w ramach akcji „Grosz do grosza”. Wspólnie udało nam się zebrać kwotę 504,18zł! Dzięki temu kolejne dzieci z ubogich rodzin będą mogły otrzymywać dodatkowy ciepły posiłek.

W związku z tą akcją w grupach zostały przeprowadzone pogadanki dotyczące problemu ubóstwa i niedożywienia. Dzięki nim dzieci mogły dowiedzieć się, że jest wiele osób, które potrzebują naszej pomocy i że warto im pomagać.

Dziękujemy za każdy gest serca i już teraz zapraszamy na drugą część akcji „Grosz do grosza”, która odbędzie się w marcu!

Przedszkolny Klub Wolontariatu włączył się w ogólnopolską akcję „Grosz do grosza”.

Dochód z akcji zostanie przeznaczony na sfinansowanie obiadów dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin w szkołach na terenie całego kraju w ramach programu „Dzwonek na obiad”. Jest on realizowany przez Fundację „Być bardziej”, która w ten sposób przyczynia się do zniwelowania problemu niedożywienia dzieci i młodzieży w Polsce. Program objęty został patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na terenie przedszkola odbywać się będzie w tym celu zbiórka pieniędzy do puszki oraz inne wydarzenia charytatywne, np. loteria z nagrodami.

Serdecznie zachęcamy dzieci i rodziców do udziału w tej akcji!