Hej, ho, do lasu by się szło! - spotkanie Leśnikiem

Gościa dzisiejszego serdecznie witamy!
O mieszkańcach lasu w skupieniu słuchamy.
I jak się w lesie należy zachować,
nie płoszyć zwierząt, bezpiecznie postępować.
Panu Leśnikowi bardzo dziękujemy,
do lasu na pewno się wybierzemy!