"Leśne Królestwo" - letnie zajęcia w muzeum

Dzisiaj przed nami leśna wyprawa,
Będzie to pouczająca zabawa!
Celem wycieczki nie jest jednak las,
Lecz lekcja w muzeum czeka dziś nas.
Wiele okazów zwierząt zobaczymy,
Ciekawe historie o nich usłyszymy.
Poznamy także liczne rośliny
I o naszym mieście sobie przypomnimy!