Dzień Papieski

"Idźmy naprzód z nadzieją" dziś hasło głosi,
o to nas Święty Jan Paweł drugi prosi.
W szczególny sposób dzisiaj go wspominamy,
bo XVII Dzień Papieski przeżywamy.
Pięciolatki piękny występ przygotowały,
jak żył Święty papież dzieciom przypomniały.
Piosenki papieskie razem zaśpiewaliśmy
i flagami biało-żółtymi machaliśmy.
Słodka niespodzianka dzień ten uwieńczyła,
Papieska kremówka dla każdego była!