Święto Niepodległości

Dzień dziś ważny - pamiętamy,
Święto Niepodległości mamy.
Naszą ojczyznę kochamy,
hymn na baczność zaśpiewamy.
Świątecznie się ubierzemy,
kotyliony też przypniemy.
Akademią dzień uczcimy,
pieśń żołnierską zanucimy.