Prawa dziecka

Bardzo ważny dzień dzisiaj obchodzimy,
Jakie prawo ma dziecko głośno mówimy:
Prawo do życia, prawo do godności,
Do własnych myśli i do miłości.
Prawo do zabawy i do edukacji,
Prawo do opieki i do akceptacji!