Święto Górników

Dzisiaj Barbórka, kto z Was wie,
czyje święto tak się zwie?
To Górników wspominamy,
do przedszkola zapraszamy.
Stroje piękne pokazują,
zawód swój nam prezentują.
O węgielku bajkę czytają
słodką niespodziankę dla nas mają!