Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

„Mam prawo żyć, mam prawo być-sobą
Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.
Mam prawo kochać i kochanym być
Nie można mnie krzywdzić poniżać i bić
Mogę się śmiać, może się dziać pięknie
Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie
mam prawo wybrać sam przyjaciół swych
Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.

Dziecka, dziecka, prawa, prawa
Poważna sprawa, poważna sprawa,
Dziecka, dziecka, prawa, prawa
To nie zabawa, to nie zabawa.

Mam prawo śnić, mam prawo być-inny.
Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny.
mam prawo śpiewać głośno kiedy chcę
mam prawo płakać-cicho gdy mi źle”