KRASOMÓWCA

Tegoroczna siódma edycja Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Krasomówca” odbyła się 6 lutego br. Nasz konkurs organizowany jest z okazji Światowego Dnia Języka Ojczystego.
Przedstawiciele 12 chełmskich przedszkoli recytowali wiersze zmagając się z najtrudniejszymi polskimi głoskami i zbitkami spółgłoskowymi. Pokonanie tremy i przygotowanie aparatu artykulacyjnego zapewniły naszym małym artystom zajęcia warsztatowe, które poprowadziła pani Dorota Bednarczyk z Fundacji „Teatroterapia Lubelska”.
Imprezę poprowadziła pani Aneta Wawron z Przedszkola „Razem”.

W jury konkursu zasiedli: Pani Anna Pańczyk reprezentująca Wicemarszałek Sejmu RP Panią Beatę Mazurek, Pani Lucyna Szczyrba - starszy wizytator Kuratorium Oświaty, Pani Joanna Gębal – dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego, Pani Anna Gębal – dyrektor ds wychowania i nauczania integracyjnego oraz ksiądz kanonik z Parafii Świętego Ducha Andrzej Pyter.
Wszyscy artyści otrzymali nagrody – książki z najlepszymi wierszami polskich autorów dla dzieci, puzzle i słodycze.

Na zakończenie uroczystości nasze przedszkolaki z grupy 6-latków zaprezentowały montaż słowno - muzyczno- taneczny oparty o limeryki na temat polskich miast autorstwa logopedy - Eweliny Machel.