Podziękowania

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz dzieci z Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Chełmie składają serdeczne podziękowania Pani Wicemarszałek Sejmu RP Beacie Mazurek, Panu Ambasadorowi Weber V. B. Shih za bezinteresowną pomoc i życzliwość, które przyczyniły się do wzbogacenia naszej placówki w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.