"Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni" teatrzyk

Grupa Kapitałowa PGE podejmuje szereg inicjatyw edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży, dotyczących odpowiedzialnego używania energii elektrycznej oraz szerzenia wiedzy na temat bezpiecznego i oszczędnego korzystania z energii elektrycznej. Jedną z takich inicjatyw jest projekt w formie teatru edukacyjnego skierowany do przedszkolaków. Nasze przedszkole odwiedził teatr ze spektaklem „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni” o bezpiecznym i oszczędnym korzystaniu z energii elektrycznej. Przedstawienie bardzo podobało się naszym przedszkolakom. DZIĘKUJEMY.