Tablica interaktywna

Wiek przedszkolny to okres bardzo wzmożonego rozwoju intelektualnego, społecznego, fizycznego i emocjonalnego. W okresie tym bardzo intensywnie rozwijają się procesy poznawcze takie jak: pamięć, uwaga czy myślenie. W trosce o jak najbardziej prawidłowy i optymalny rozwój wymienionych funkcji, nauczyciele w naszym przedszkolu wykorzystują w pracy dydaktyczno – wychowawczej tablicę interaktywną. Podczas codziennej pracy staramy się łączyć tradycyjne metody z osiągnięciami w technologii informacyjnej. Tablica interaktywna wprowadza nową, atrakcyjniejszą, ciekawszą dla dzieci jakość pracy. Tablica działa jak duży ekran dotykowy, który jest obsługiwany za pomocą dotyku. Przedszkolak może rysować, pisać, malować, zaznaczać, przeciągać obrazy na wyznaczone miejsce, a także podkreślać na wyświetlonym obrazie.