Mikołaj

Szóstego grudnia jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
Bo każdy prezent od niego dostanie.