Świateczny czas w Razem...

🌲⭐🌲 Jest taki czas, co łzy w śmiech zamienia.
Jest taka moc, co smutek w radość przemienia.
Jest taka siła, co spełnia marzenia.
To właśnie magia Świąt
Bożego Narodzenia. 🌲⭐🌲