Konkurs Recytatorski „Krasomówca”

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” po raz 11. zorganizowało Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski „Krasomówca” Dwie poprzednie edycje ze względu na pandemię prowadzone były zdalnie, więc z wielką radością wróciliśmy do tradycyjnej formuły.

Konkurs organizowany jest z okazji ustanowionego przez UNESCO Światowego Dnia Języka Ojczystego, który przypada na 21 lutego.

Celem konkursu jest troska o poprawną i piękną polszczyznę. Ma on także budzić zainteresowanie przedszkolaków polską poezją dziecięcą i kształtować ich postawy patriotyczne.

Wysiłek dzieci i ich nauczycieli oceniło jury w składzie: pani Beata Mazurek - Poseł do Parlamentu Europejskiego, reprezentowana przez panią Annę Pańczyk z Biura Poselskiego, ksiądz Andrzej J. Pyter - proboszcz Parafii Świętego Ducha, pani Wiesława Bronisz - była dyrektor PM nr 2, pan Dariusz Kostecki - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura w Chełmie oraz z ramienia gospodarzy Konkursu - pani Anna Gębal - dyrektor ds. nauczania i wychowania integracyjnego i pani Joanna Gębal - dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego „Razem”.

Wszyscy artyści otrzymali nagrody – książki, maskotki i słodycze ufundowane przez nasz organ prowadzący oraz Biuro Poselskie pani Beaty Mazurek.

W części artystycznej wystąpiły nasze sześciolatki, prezentując montaż słowno- muzyczny pt. „Rymowany rok”. Dzieci przygotowały nauczycielki- pani Alina Panas i pani Aneta Wawron, która również prowadziła konferansjerkę podczas Konkursu.

Zapraszamy znów za rok!