Dzień kota

My jesteśmy kotki dwa
bardzo słodkie obydwa
dziś jesteśmy śliczne małe
by przygarnąć doskonałe...