Ramowy rozkład dnia - ogólny

Realizacja podstawy programowej: 700 – 1300

6:00 – 7:00

rozpoczęcie pracy przedszkola, zabawy dowolne, (grupa dyżurna)

7:00 – 8:20

zabawy spontaniczne, dowolne, praca indywidualna (zabawy - w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

8:20 – 9:00

zabawy ruchowe, integracyjne

9:00 – 9:30

śniadanie i zabiegi higieniczne przed i po śniadaniu (czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

9:00 – 10:30

zajęcia kierowane (zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego) – w tym zajęcia dodatkowe

10:30 – 11:30

ogród, plac zabaw, (w ogrodzie przedszkolnym, organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)

11:30 – 11:45

zabawy dowolne i praca indywidualna (zabawy - w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

11:45 – 12:30

obiad i zabiegi higieniczne przed i po obiedzie (czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

12:30

odbieranie dzieci zapisanych do przedszkola na pobyt 5 - godzinny

12:30 - 13:00

relaksacja (czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

13:00 – 15:30

praca indywidualna, zabawy dowolne, spontaniczne, ruchowe w sali lub na powietrzu

14:00 – 14:30

podwieczorek (czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

15:30 – 16:00

zabawy dowolne (zabawy - w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

16:00 – 17:00

zabawy dowolne w grupie dyżurnej