Baza dydaktyczna

Budynek przedszkola jest parterowy, otoczony placem o powierzchni ok. 1000 m kw. Dzieci bawią się i uczą w pięciu salach, obok których znajdują się łazienki. W przedszkolu funkcjonują sala rehabilitacyjna i sala rekreacyjno–teatralna, gabinety specjalistyczne: psychologiczno–pedagogiczny, logopedyczny.


Sala stymulacji polisensorycznej

Sala Snoezelen - Sala doświadczania świata, stymulująca rozwój poprzez ruch, światło,dźwięk, ruchome obrazy, żywe kolory, który przykuwają uwagę osób dotychczas zamkniętych w świecie własnych wyobrażeń. Odbiorcami tego typu terapii są dzieci z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, zaburzeniami mowy na tle nerwicowym. Seans w sali doświadczania świata jest doskonałym środkiem doraźnym na zaburzenia emocjonalne, nadpobudliwość. Podczas spotkań w sali terapeutycznej panuje specyficzna atmosfera relaksu i odprężenia, wytworzona za pomocą odpowiedniej muzyki, dźwięków, gry świateł oraz innych bodźców. Harmonijnie skomponowana sala wywołuje ożywienie, motywację do działania i poznawania. Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie.


Sala rehabilitacyna

Przystosowana jest do pracy z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju ruchowego. Wyposażona jest w sprzęt do rehabilitacji indywidualnej: U. G. U. L. z osprzętem, stół rehabilitacyjny, rotory do ćwiczeń kończyn dolnych, pionizatory, chodziki, wałki, kliny i maty oraz materace rehabilitacyjne, tablice i kostki do ćwiczeń indywidualnych, schody do nauki chodzenia, drabinki, równoważnie, piłki Bobathów, piłki rehabilitacyjne z uchwytami, stepper, pełzak i in.
Dzieci korzystać mogą również ze sprzętu do fizykoterapii: Pulsotronic ST - 6 D, Interdynamic ID – 8 C. Do ćwiczeń ogólnorozwojowych wykorzystuje się m.in. suchy basen, zestaw klocków gąbkowych, zjeżdżalnie, ławeczki równoważne, kosze do koszykówki, bramki do piłki nożnej. Ponadto sala wyposażona jest w sprzęt do korekcji wad postawy. Przedszkole dysponuje również sprzętem do metody Peto.


Gabinet logopedyczny

W codziennej praktyce stosuje się pomoce z programu terapeutyczno - stymulacyjnego "Rozwijanie Mowy Dziecka", opracowanego przez prof. Zbigniewa Tarkowskiego i mgr Celinę Jurkiewicz. W skład programu wchodzi opracowanie teoretyczne oraz materiały ćwiczeniowe ułożone wg kręgów tematycznych: JA - RODZINA - DOM - PODWÓRKO - PLAC ZABAW - SZKOŁA. W skład programu wchodzą odpowiednie zabawki, układanki, książka "1000 słów i obrazków", zagadki, historyjki obrazkowe. Zawiera on gotowe scenariusze zajęć, jest też pomocny w pracy z rodzicami. Zestaw "Od obrazka do słowa", "Tele - gry logopedyczne", opracowania Janiny Wójtowiczowej ("Mówimy wyraźnie", "Gramy w słowa").

Wywoływanie głosek zwłaszcza u dzieci po rozszczepach ułatwia zestaw szpatułek opracowany przez Annę Kwiecień podczas jej praktyki w Zakładzie Leczniczo - Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety.

Gabinet wyposażony jest w komputer ze specjalistycznymi logopedycznymi programami:
Sfonem - do badania oraz ćwiczenia słuchu fonemowego,
Mówiące obrazki - zbiór ok. 100 obrazków ilustrowanych realistycznymi dźwiękami, które desygnatom w naturalnych sytuacjach towarzyszą,
Logo – gry - zestaw 10 gier przeznaczonych do pracy z dziećmi niedosłyszącymi, a także upośledzonymi umysłowo lub z wadami artykulacyjnymi (np. wymowa bezdźwięczna),
Echokorektor do pracy z dzieckiem jąkającym się. Uczy on nowego (wolniejszego, lecz płynnego) sposobu mówienia dzięki temu, że kierowane poprzez mikrofon do komputera dźwięki mowy są "odsyłane".
Logo Stempel 2 - zawierający różnorodne zadania wspomagające wywołanie, a także utrwalanie głosek "sz", "ż", "cz", "dż", "s", "z", "c", "dz", "ś", "ź", "ć","dź", "r".
Moje pierwsze ABC - pomocny podczas ćwiczeń z zakresu analizy i syntezy słuchowej. Służy również bogaceniu słownictwa, rozwijaniu logicznego myślenia.


Sala integracji sensorycznej

W odpowiedzi na potrzeby dzieci ze specjalnymi potrzebami w 2014 roku przy Przedszkolu został otwarty gabinet do terapii integracji sensorycznej. Sala wyposażona jest w certyfikowany sprzęt oraz pomoce terapeutyczne. Zajęcia z wykorzystaniem tej metody mają formę zabawy, podczas której dziecko nie uczy się konkretnych czynności, ale jego układ nerwowy jest tak stymulowany, żeby coraz lepiej przetwarzać bodźce sensoryczne, co prowadzi do lepszego funkcjonowania dziecka. Adekwatna integracja odebranych informacji jest podstawą uczenia się, ma wpływ na prawidłowy rozwój ruchowy, emocjonalny i poznawczy. Ten rodzaj terapii znajduje coraz więcej zwolenników doceniających jej pozytywny wpływ na rozwój dziecka.


Gabinet Biofeedback


Gabinet pedagoga specjalnego


Gabinet psychologa


Sala komputerowa


Plac zabaw


Szatnia


Kuchnia