Przyjaciele Zippiego

Razem dbamy o emocje

W naszym przedszkolu od grudnia 2010 roku realizujemy nowatorski na terenie Lubelszczyzny program wychowawczy PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Zippi to małe zwierzątko - patyczak. Wokół wydarzeń z życia grupy dzieci, które się nim opiekowały, zbudowano w Anglii program dla dzieci 5-7-letnich, który pomaga uczyć się radzenia sobie z problemami i sytuacjami trudnymi. Obecnie program realizowany jest w 21 krajach na całym świecie; w Polsce prowadzony jest od roku 2005. Badania naukowe potwierdziły, że przynosi on oczekiwane efekty i - co najważniejsze - są one trwałe.

Program składa się z 6 części:

TEMATYKA CELE
Uczucia Doskonalenie u dzieci zdolności rozpoznawania uczuć i określanie strategii radzenia sobie z nimi
Komunikacja Doskonalenie u dzieci zdolności komunikowania własnych uczuć
Nawiązywanie
i zrywanie więzi
Doskonalenie u dzieci zdolności nawiązywania przyjaźni oraz radzenia sobie z odrzuceniem i samotności
Rozwiązywanie konfliktów Doskonalenie u dzieci zdolności rozwiązywania konfliktów
Przeżywanie zmiany
i straty
Doskonalenie u dzieci zdolności radzenia sobie ze zmianą i stratą
Dajemy sobie radę Doskonalenie u dzieci umiejętności wykorzystywania rozmaitych strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach

Program realizowany jest w toku prowadzonych raz w tygodniu, trwających 45 minut zajęć, przez kolejne 24 tygodnie. Zajęcia prowadzą nauczyciele z poszczególnych grup, którzy zostali w tym celu odpowiednio przeszkoleni. Już wiemy, że dzieci pokochały Zippiego i jest on im pomocny w rozwiązywaniu problemów, które dotyczą ludzi bez względu na wiek!