Nasze dzieci

W naszym przedszkolu wspólnie z dziećmi zdrowymi uczą i bawią się dzieci z niepełnosprawnością i ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki temu uczą się wzajemnie tolerancji, empatii, życzliwości. W zakresie wczesnej interwencji z usług naszego przedszkola korzystają również dzieci z innych przedszkoli miejskich (w godzinach popołudniowych). Zajęcia z nimi prowadzą nasi specjaliści: mgr Ewelina Machel – neurologopeda, mgr Joanna Gębal – psycholog, mgr Magdalena Depta-Pękała – psycholog, mgr Jolanta Hetman-Popek – terapeuta SI, mgr Aneta Nowosad – pedagog specjalny, mgr Iwona Pikuła-Kaliszczuk – pedagog specjalny.

Wśród naszych maluchów są:

  • dzieci z zespołem Downa,
  • dzieci z zespołem Williams'a,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci niesłyszące i niedosłyszące,
  • dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • dzieci ze schorzeniami genetycznymi,
  • dzieci z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,
  • dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,
  • dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji.

Wszystkie dzieci codziennie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych dostosowanych do swoich potrzeb i możliwości. Ci, którzy tego potrzebują uczestniczą ponadto w indywidualnych i grupowych zajęciach terapeutycznych, prowadzonych w gabinecie psychologiczno-pedagogicznym, logopedycznym.