O nas

Przedszkole "Razem" powstało w 2004 r.w wyniku przekształcenia przedszkola miejskiego Nr 4 w Chełmie w przedszkole niepubliczne z oddziałami integracyjnymi.
Dotychczasowa dyrektor przedszkola - mgr Anna Gębal została organem prowadzącym nową placówkę. Przedszkole Niepubliczne szybko zyskało sobie uznanie wśród rodziców. Do nas odsyłane są "najtrudniejsze" dzieci, maluchy wymagające wyjątkowej opieki i szczególnego podejścia. Nasi nauczyciele ciągle doskonalą swoje umiejętności na płatnych kursach i szkoleniach organizowanych przez wysokiej klasy specjalistów w całej Polsce. Szczególnie często korzystamy z doświadczeń psychologów i pedagogów z Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Warszawie. Z dziećmi wymagającymi szczególnego podejścia pracujemy sprawdzonymi, nowoczesnymi metodami. Ciągle uczymy się czegoś nowego i doskonalimy swoje umiejętności w tym zakresie. W proces terapeutyczny często włączani są rodzice i opiekunowie dziecka. Dzięki stałej opiece logopedy, psychologa i rehabilitanta szybko wychwytujemy nieprawidłowości w rozwoju dzieci i - po konsultacji z rodzicami - natychmiast rozpoczynamy zajęcia. Dziecko korzysta z pomocy specjalistów tak często i tak długo jak jest mu to potrzebne. Rodzice, którym szczególnie zależy na tym, aby ich dziecko chodziło do przedszkola "Razem" rezerwują miejsca z wielomiesięcznym wyprzedzeniem.

 

Historia Przedszkola

Budynek przedszkola oddany został do użytku w roku 1984. Przez wiele lat funkcjonowało ono jako placówka masowa. Jednak w roku 1994 z inicjatywy i dzięki staraniom dyrektor Anny Gębal powołano tam pierwsze w Chełmie i w regionie oddziały integracyjne. Placówka otrzymała nazwę Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 4. Zmianę profilu Przedszkola podyktowało samo życie - na terenie osiedla, na którym mieści się nasz budynek spotkać można było dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, będące naturalnymi kandydatami do placówki. Trzeba więc było tak ją przystosować, by odnalazły w niej swoje miejsce. Zniesiono bariery architektoniczne, zatrudniono dodatkowych specjalistów.
Ważnym wydarzeniem w życiu Przedszkola było zorganizowanie w Chełmie I Ogólnopolskiego Forum Przedszkoli Integracyjnych w roku 1998. Było ono okazją do wymiany doświadczeń z zakresu nauczania i wychowania integracyjnego, wypracowania nowych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych w tym zakresie.
W czerwcu 2004 roku, w dziesiątą rocznicę powołania oddziałów integracyjnych współorganizowaliśmy kolejne Forum Przedszkoli Integracyjnych pod hasłem „Jak odpowiedzieć na nowe wyzwania edukacyjne”. Dyrektor Przedszkola po konsultacjach z Radą Pedagogiczną i pozostałymi pracownikami, a także z Radą Rodziców podjęła niezwykle ważną dla dalszych losów placówki decyzję. Zapadło bowiem postanowienie o zmianie statusu placówki od 1 września 2004 roku. Pani Anna Gębal przejęła od Urzędu Miasta Chełma placówkę powołując Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Razem”, stając się jego organem prowadzącym. Jednocześnie w innym budynku utworzyła Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi „Razem”. Obie placówki stanowią Zespół Przedszkolno - Szkolny.
W związku z uzyskaniem w 2006 roku mandatu radnej Rady Miasta Chełma, Anna Gębal zrezygnowała z prowadzonej działalności gospodarczej. Od stycznia 2007 r. organem prowadzącym szkołę i przedszkole "Razem" oraz dyrektorem Zespołu Przedszkolno-Szkolnego jest p. Joanna Gębal.