Ćwiczyć każdy może

Przedszkole w ruchu


„Nabywanie sprawności fizycznej jest tylko częścią wychowania fizycznego, które jest integralną częścią wychowania w ogóle. Sprawność fizyczna nie jest wyłącznie domeną, za którą odpowiada szkoła i nauczyciele wychowania fizycznego. Jest ona wypadkową zainteresowań dzieci ich rodziców, działań szkoły oraz mentalności całego społeczeństwa”.

MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2013/2014 prowadziło w placówkach edukacyjnych w całym kraju akcję "Ćwiczyć każdy może", mającą na celu propagowanie aktywności fizyczno-ruchowej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.
Szereg prowadzonych w tym zakresie działań pozwolił na uzyskanie przez nasze przedszkole tytułu

Przedszkola
w ruchu

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia gimnastyczne - 5-latki

Ćwiczenia gimnastyczne - 6-latki

 

 

 


Wychowanie fizyczne - inne formy

Tańce - 4-5-latki

 

Tańce - 6-latki

 

Edukacja zdrowotna

Turniej sportowy

Zajęcia prowadzone Metodą Weroniki Sherborne