Konkursy

Dziesiąta Edycja Konkursu ”Młody Mistrz Mowy Polskiej”

Wyjątkowo uroczysty charakter miała tegoroczna jubileuszowa – dziesiąta już edycja Konkursu ”Młody Mistrz Mowy Polskiej” organizowana w Przedszkolu Niepublicznym z Oddziałami Integracyjnymi „Razem”. Jak co roku niezawodnie przedstawiciele każdego z chełmskich przedszkoli zaprezentowali wiersze patriotyczne, nierzadko wykazując duże umiejętności recytatorskie, sprawności językowe i obycie sceniczne. Za swe wysiłki dzieci otrzymały piękne książki „Kocham Polskę. Elementarz dla dzieci”. Ich staraniom bacznie przypatrywało się jury, w skład którego weszli: Pani Beata Mazurek Poseł na Sejm, którą reprezentowała Pani Anna Pańczyk Dyrektor Biura Poselskiego, Ksiądz Kanonik Marian Wysocki Proboszcz z Parafii Św. Ducha, Pani Anna Dudek – Janiszewska Wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pan Dariusz Olszak Kierownik Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pani Lucyna Szczyrba Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Chełmie, Pani Krystyna Szambelan Inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm, Pan Franciszek Golik Prezes Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP, Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego Pani Joanna Gębal – Nieścioruk, Pani Anna Gębal Dyrektor ds. Kształcenia i Nauczania Integracyjnego, założycielka Zespołu Przedszkolno - Szkolnego.

Nie zapomniano o wieloletniej członkini jury - pani Krystynie Laskowskiej-Treli, która zmarła kilka miesięcy temu. Jej pamięć uczczono chwilą ciszy i różą, ułożoną na krześle, które zwykle zajmowała.

„ „Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione...”


W uznaniu za podejmowane przez nasze przedszkole działania rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci otrzymaliśmy tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. Bardzo ważnym działaniem w tym kierunku jest organizacja corocznego konkursu wewnątrzprzedszkolnego „Odkrywamy Talenty”. Inicjatorkami tego projektu są nauczycielki Aneta Wawron i Alina Panas, które już po raz szósty zorganizowały i poprowadziły konkurs. Cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem.

Jury konkursu: Dyrektor Przedszkola - Pani Agnieszka Kozłowska, Pan Robert Motyl – przedstawiciel wydawnictwa MAC oraz Pan Bogdan Depta - nauczyciel rytmiki.

Z okazji ustanowionego przez UNESCO Światowego Dnia Języka Ojczystego w Przedszkolu Niepublicznym z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” zorganizowano już po raz czwarty konkurs krasomówczy. Przedstawiciele wszystkich chełmskich przedszkoli recytowali trudne artykulacyjnie i dykcyjnie wiersze, a potem jeszcze raz stanęli w szranki z trudną polszczyzną odpowiadając na pytania dotyczące różnych aspektów naszego języka. Dzieci miały za zadanie np. powtórzyć słowa takie jak: „strzykawka” lub „rolada”, ocenić, która forma jest poprawna: „włanczać” czy „włączać”, „poszłem” czy „poszedłem”. Imprezę poprowadziła pani Aneta Wawron z Przedszkola „Razem” oraz pan Mariusz Matera.

W jury konkursu zasiedli: pani Anna Pańczyk z Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP - pani Beaty Mazurek, ksiądz kanonik Andrzej Pyter z Parafii Świętego Ducha oraz pani Anna Gębal – dyrektor ds integracji w Zespole Przedszkolno-Szkolnym.
Wszyscy artyści otrzymali nagrody – piękne książki.

W naszym przedszkolu odbył się konkurs plastyczno-techniczny pt. „Eko-zabawka”.
W konkursie, w którym należało przygotować zabawkę z surowców wtórnych i materiałów ekologicznych. Autorzy prac wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością, każda „Eko – zabawka” była oryginalna i niepowtarzalna.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Każde dziecko talent na pewno posiada,
Żeby go ukrywać, przecież nie wypada!
Więc my dziś w przedszkolu wielki konkurs mamy,
W którym to talenty swoje odkrywamy.
Będą przepiękne występy muzyczne,
Oraz niezwykłe pokazy gimnastyczne.
Na instrumentach będziemy też przygrywać
Oraz wynalazki na prąd podziwiać!
Wszystkich zaskakują wspaniałe występy,
Jury wystawia punkty i wręcza prezenty.
Nasze zdolności w przedszkolu pokażemy,
Tutaj je co dzień rozwijać będziemy!

Walentynki się zbliżają,
Zakochani już czekają.
My świętować też będziemy,
Piękne kartki zrobić chcemy.
Konkurs został ogłoszony,
Kartki lecą z każdej strony!
Kwiatów mnóstwo, serca wszędzie,
Więc i nagród wiele będzie.
Pani Anetka i Ala,
Wszystkie prace dziś pochwala.
Pani Dyrektor gratuluje,
Nagrody każdy otrzymuje.

Przed świętami dzieci wraz z rodzicami brały udział w przedszkolnym konkursie plastycznym „Kartka Bożonarodzeniowa”. W konkursie wzięło udział 31 dzieci z przedszkola. Poziom artystyczny prac był bardzo wysoki, technika różnorodna, były kartki rozkładane, płaskie, przestrzenne... Komisja oceniająca prace nie miała wątpliwości! Wszystkie kartki świąteczne zajęły pierwsze miejsce! Dzieci otrzymały nagrody ufundowane przez p. dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego Panią Joannę Gębal-Nieścioruk.

Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie!
Gorące podziękowania składamy Rodzicom – za zaangażowanie
w przygotowanie tak pięknych kartek świątecznych.