Oferta edukacyjna

OFEROWANE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE!

 • Język angielski – zajęcia grupowe dwa razy w tygodniu,
 • Język francuski – zajęcia grupowe,
 • Rytmika - zajęcia grupowe dwa razy w tygodniu,
 • Robotyka,
 • Zajęcia plastyczne – popołudniowe zajęcia stymulujące zdolności plastyczne,
 • Zajęcia taneczne - popołudniowe zajęcia stymulujące zdolności muzyczne,
 • Zajęcia komputerowe - zajęcia grupowe,
 • Terapia logopedyczna – zajęcia grupowe: profilaktyka logopedyczna, zajęcia indywidualne: terapia zaburzeń i zakłóceń rozwoju mowy,
 • Rehabilitacja – ćwiczenia kinezyterapeutyczne, masaż Shantala, elementy metody Integracji Sensorycznej oraz Weroniki Sherbourne,
 • Zajęcia korekcyjne – profilaktyka wad postawy,
 • Religia.

 

Dla dzieci szczególnie uzdolnionych oferujemy:

 • Zajęcia rozwijające sprawności matematyczne,
 • Zajęcia rozwijające sprawności językowe – „Krasomówca”,
 • Zajęcia taneczne,
 • Zajęcia plastyczne,
 • Systematyczne wsparcie specjalistów.

 

Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oferujemy:

 • Systematyczne wsparcie specjalistów: neurologopedy, rewalidatora, psychologa, rehabilitanta,
 • Konsultacje dla dzieci z trudnościami w sferze rozwoju ruchowego z rehabilitantem, specjalistą NDT - Bobath, prowadzącym praktykę w Warszawie,
 • Zajęcia grupowe prowadzone metodą Weroniki Sherbourne,
 • Zajęcia grupowe prowadzone metodą Ruchu Kierowanego,
 • Zajęcia grupowe dla dzieci z autyzmem,
 • Zajęcia grupowe dla dzieci z Zespołem Downa,
 • Zajęcia grupowe „Poranny krąg” o charakterze stymulacji psychomotorycznej,
 • Dogoterapia,
 • Hipoterapia.

 

W przedszkolu funkcjonuje
Klub Wsparcia dla rodziców dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych
.