Klub Rodziców

„Klub Rodziców” - to grupy wsparcia dla rodziców mających dzieci wymagające szczególnego wsparcia i troski, ze względu na ich stan psychofizyczny.


Podczas styczniowego spotkania Klubu Rodziców pani logopeda prezentowała swoje sposoby na stymulowanie rozwoju mowy dzieci, oparte o obrazki we własnym wykonaniu. Materiały te każde dziecko i jego rodzice dostali do domu w teczce zatytułowanej "Logogadka"- takim to neologizmem nazwano kiedyś panią Ewelinę...

Pani Marzena Szkałuba pełnomocnik dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie ds. osób niepełnosprawnych przedstawiła rodzicom dzieci z niepełnosprawnością z naszego przedszkola możliwości korzystania ze środków PFRON (dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, możliwości zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych).

Pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym w Klubie Rodziców poświęcone było ćwiczeniu podstawowych umiejętności matematycznych przez działanie „Ile? Który z kolei?" Na zajęciach pokazane zostały sposoby i metody pracy z dziećmi niezbędne do nauki liczenia.

W miesiącu maju zajęcia w Klubie Rodzica poświęcone były ćwiczeniom relaksacyjnym wykorzystywanym w metodzie jogi.

Warsztaty z ratownikiem medycznym - pierwsza pomoc