Klub Rodziców

„Klub Rodziców” - to grupy wsparcia dla rodziców mających dzieci wymagające szczególnego wsparcia i troski, ze względu na ich stan psychofizyczny.


Tematem kolejnych zajęć była Muzykoterapia. Jest to metoda w której wykorzystuje się muzykę do stymulowania rozwoju psychofizycznego człowieka. Muzyka jest jednym z najstarszych sposobów uzewnętrzniania ludzkich przeżyć i emocji.Cele muzykoterapii: oddziałuje na sferę ruchową dziecka; rozwija sferę społeczną, emocjonalną; doskonali świadomość własnego ciała; rozwija koncentrację uwagi, pamięci, wyobraźni; rozwija umiejętność naśladowania; kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową; pobudza ciało w zakresie ruchów dowolnych; Bardzo dziękujemy Panu Sebastianowi K. za obecność, śpiew i zabawy z naszymi przedszkolakami☺️

Podczas zajęć przybliżyliśmy Rodzicom jedną z metod pracy z dzieckiem a mianowicie Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Jest to metoda terapeutyczna opracowana przez brytyjską nauczycielkę wychowania fizycznego i fizjoterapeutkę Weronikę Sherborne, opierająca się na założeniu, iż ruch jest idealnym narzędziem do oddziaływania na rozwój psychoruchowy dziecka oraz pozwala na korekcję istniejących zaburzeń rozwoju. Podstawowe założenia metody, to rozwijanie ruchem trzech aspektów: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Dziękujemy wszystkim Rodzicom za obecność.

,,Rulonowy zawrót głowy" pod takim hasłem odbyły się kolejne zajęcia Klubu Rodziców ☺️

Święta Bożego Narodzenia to okres wyjątkowy, niepowtarzalny, pełen wzruszeń. Czekają na niego zarówno dzieci, jak i dorośli☺️ To wyjątkowy czas bycia razem, to tradycja opleciona zwyczajami i wierzeniami, to magiczna pora, kiedy wszystko się może zdarzyć i kiedy spełniają się życzenia. Na kolejnym spotkaniu KLUBU RODZICA dzieci z wielkim zapałem uczestniczyły we wszystkich zaproponowanych zajęciach i aktywnościach. Było wspólne ubieranie choinki, kolędowanie, dekorowanie pierników oraz ozdabianie bombek. Był to czas integracji, radosnych zabaw i wielkiego oczekiwania. WESOŁYCH ŚWIĄT🎁

Podczas styczniowego spotkania Klubu Rodziców pani logopeda prezentowała swoje sposoby na stymulowanie rozwoju mowy dzieci, oparte o obrazki we własnym wykonaniu. Materiały te każde dziecko i jego rodzice dostali do domu w teczce zatytułowanej "Logogadka"- takim to neologizmem nazwano kiedyś panią Ewelinę...