Klub Rodziców

„Klub Rodziców” - to grupy wsparcia dla rodziców mających dzieci wymagające szczególnego wsparcia i troski, ze względu na ich stan psychofizyczny.


W miesiącu maju zajęcia w Klubie Rodzica poświęcone były ćwiczeniom relaksacyjnym wykorzystywanym w metodzie jogi.

Warsztaty z ratownikiem medycznym - pierwsza pomoc

Podczas styczniowego spotkania dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w zajęciach z elementami Sensoplastyki. Sensoplastyka wspiera rozwój m.in.: kreatywności, samodzielności, współpracy i twórczego myślenia.

W KRAINIE BIEDRONEK

ŚWIETNA ZABAWA W KLUBIE RODZICA! SENSOPLASTYKA!

Ot co! Zajęcia, które w rekordowym tempie zdobyły serca małych i tych trochę większych uczestników. Pole do popisu dla swobodnej, niekierowanej zabawy, kreatywności, nieograniczonej wyobraźni, polisensorycznego angażowania się w aktywną eksplorację otoczenia.

Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w zajęciach z elementami metody Sensoplastyka®:

  • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,
  • wspieranie samodzielności,
  • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,
  • doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,
  • wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń,
  • wychodzenie ze schematów,
  • elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie,
  • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
  • współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów,
  • wzmacnianie wiary we własne możliwości.