Klub Rodziców

„Klub Rodziców” - to grupy wsparcia dla rodziców mających dzieci wymagające szczególnego wsparcia i troski, ze względu na ich stan psychofizyczny.


W miesiącu maju zajęcia w Klubie Rodzica poświęcone były ćwiczeniom relaksacyjnym wykorzystywanym w metodzie jogi.

Warsztaty z ratownikiem medycznym - pierwsza pomoc

Podczas styczniowego spotkania dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w zajęciach z elementami Sensoplastyki. Sensoplastyka wspiera rozwój m.in.: kreatywności, samodzielności, współpracy i twórczego myślenia.

W KRAINIE BIEDRONEK