Klub Rodziców

„Klub Rodziców” - to grupy wsparcia dla rodziców mających dzieci wymagające szczególnego wsparcia i troski, ze względu na ich stan psychofizyczny.


Kwietniowe spotkanie Klubu Rodziców poświęciliśmy samogłoskom - w mowie i piśmie. Odpowiednie ćwiczenia z wykorzystaniem samogłosek rozwijają wiele ważnych funkcji- stymulują prawą półkulę mózgu, "zachęcają" do mówienia i czytania, poprawiają emisję głosu i dykcję, usprawniają narządy artykulacyjne, pamięć i uwagę. Zespół terapeutyczny zaproponował naszym dzieciom i rodzicom ćwiczenia na samogłoskach stosowane w metodzie krakowskiej oraz "tradycyjnej" logopedii.

Wyjątkowe spotkanie Klubu Rodziców

Tego jeszcze nie było! Mamy teatr! Aktorami zostały wszystkie nasze dzieci z niepełno- sprawnościami. Nasza teatralna grupa nosi nazwę „Leśne skrzaty”. Prapremiera spektaklu pod tytułem „Bal u misia” nastąpiła w ramach listopadowego spotkania Klubu Rodziców. Wzruszeni widzowie oglądali swe pociechy przebrane w piękne kostiumy. Dzieci zaprezentowały się w tańcu i recytacji. Brawom długo nie było końca! Wkrótce zaczną się próby przed nowym przedstawieniem…

W drugiej części spotkania rodzice dowiedzieli się jak ćwiczyć pamięć i uwagę według metody krakowskiej.

Pierwsze spotkanie w Klubie Rodziców poświęcone było świadczeniom - jakie mogą uzyskać osoby z niepełnosprawnością. Pani Marzena Szkołuba Kierownik Zespołu do obsługi PFRON przekazała rodzicom informacje o możliwości korzystania ze środków PFRON. Rodzice otrzymali wzory dokumentów a także praktyczną wiedzę w jaki sposób i kiedy należy ubiegać się o dofinansowanie.

Majowe spotkanie Klubu Rodziców poświęcone było zabawom tematycznym. Poprzez zabawę dzieci uczyły się jak należy zachować się podczas zakupów w sklepie, a potem wykorzystać kupione produkty- do ugotowania zupy. Zajęcia dostarczyły wielu wrażeń naszym zmysłom (zapachy, np. przypraw, smaki- bo spotkanie zakończyło się degustacją zupy…), pokazały, że pomoce dydaktyczne są w zasięgu ręki, były okazją do współpracy, do wdrażania się w przestrzeganie norm i zasad społecznych. Jak zwykle Rodzice i nauczyciele mieli też okazję porozmawiać o naszych dzieciach i bieżących wydarzeniach z życia przedszkola.