Klub Rodziców

„Klub Rodziców” - to grupy wsparcia dla rodziców mających dzieci wymagające szczególnego wsparcia i troski, ze względu na ich stan psychofizyczny.


Dnia 27.11.2016 odbyły się warsztaty dla rodziców, wzbogacające wiedzę na temat trudności dzieci w koncentracji uwagi zarówno podczas pracy stolikowej, jak również podczas nauki wczesnoszkolnej i szkolnej oraz zajęć ruchowych w grupie, wynikające z ich stanu pobudzenia, z potrzeby szukania ruchu. Przedstawione zostały główne przyczyny zachowań dzieci, uniemożliwiające im wykonywanie ,,statycznych” zadań, zwłaszcza w grupie. Uczestnicy warsztatów nauczyli się, jak w łatwy sposób zmniejszyć poziom pobudzenia dziecka, a tym samym wyciszyć jego system nerwowy i przygotować go do pracy, wymagającej od niego koncentracji uwagi. Na warsztatach zostały przedstawione różne sposoby radzenia sobie z dzieckiem nadmiernie szukającym ruchu, jak również z dzieckiem, u którego obserwujemy różnego rodzaju nadwrażliwości (dotyk, słuch, węch, itp.). Został również zaprezentowany masaż Wilbarger, stosowany u dzieci z wymienionymi trudnościami.

Pierwsze spotkanie w Klubie Rodziców poświęcone było świadczeniom jakie mogą uzyskać osoby z niepełnosprawnością. Pani Marzena Szkałuba p.o. Kierownika Zespołu do obsługi PFRON Główny Specjalista Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych przekazała rodzicom informacje o możliwości korzystania ze środków PFRON. Omówiła akty prawne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Chełm.
Rodzice otrzymali praktyczną wiedzę i wzory dokumentów jakie należy składać przy ubieganiu się o środki PFRON. Druga część spotkania poświęcona była edukacji dziecka z niepełnosprawnością. Pani dyrektor Elżbieta Nowaczewska przekazała ofertę edukacyjną i opiekuńczą Niepublicznej Szkoły podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Chełmie.

Majowe spotkanie Klubu Rodziców pełne było radosnej aktywności. Motywem przewodnim był ruch - wykorzystywaliśmy go zgodnie z zaleceniami metody Doroty Dziamskiej. W efekcie naszych wspólnych działań powstał piękny las, po którym przechadzały się jeże. Po wspólnej zabawie, która angażowała wszystkie obszary rozwojowe (fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny), był - jak zwykle - czas, by porozmawiać o aktualnych wydarzeniach i planach na przyszłość.

Podczas spotkania rozwijaliśmy umiejętność koncentracji, koordynacji ruchowej, sprawność i gibkość, wzmacnialiśmy mięśnie całego ciała dzięki ćwiczeniom z elementami jogi.

Styczniowe spotkanie Klubu Rodziców odbyło się w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie. Rodzice wraz z dziećmi zwiedzali wystawę „Świat toruńskiego piernika” oraz uczestniczyli w warsztatach wypieku pamiątkowych pierników.