Klub Rodziców

„Klub Rodziców” - to grupy wsparcia dla rodziców mających dzieci wymagające szczególnego wsparcia i troski, ze względu na ich stan psychofizyczny.


Pierwsze spotkanie w Klubie Rodziców poświęcone było świadczeniom jakie mogą uzyskać osoby z niepełnosprawnością. Pani Marzena Szkałuba p.o. Kierownika Zespołu do obsługi PFRON Główny Specjalista Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych przekazała rodzicom informacje o możliwości korzystania ze środków PFRON. Omówiła akty prawne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Chełm.
Rodzice otrzymali praktyczną wiedzę i wzory dokumentów jakie należy składać przy ubieganiu się o środki PFRON. Druga część spotkania poświęcona była edukacji dziecka z niepełnosprawnością. Pani dyrektor Elżbieta Nowaczewska przekazała ofertę edukacyjną i opiekuńczą Niepublicznej Szkoły podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Chełmie.

Majowe spotkanie Klubu Rodziców pełne było radosnej aktywności. Motywem przewodnim był ruch - wykorzystywaliśmy go zgodnie z zaleceniami metody Doroty Dziamskiej. W efekcie naszych wspólnych działań powstał piękny las, po którym przechadzały się jeże. Po wspólnej zabawie, która angażowała wszystkie obszary rozwojowe (fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny), był - jak zwykle - czas, by porozmawiać o aktualnych wydarzeniach i planach na przyszłość.

Podczas spotkania rozwijaliśmy umiejętność koncentracji, koordynacji ruchowej, sprawność i gibkość, wzmacnialiśmy mięśnie całego ciała dzięki ćwiczeniom z elementami jogi.

Styczniowe spotkanie Klubu Rodziców odbyło się w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie. Rodzice wraz z dziećmi zwiedzali wystawę „Świat toruńskiego piernika” oraz uczestniczyli w warsztatach wypieku pamiątkowych pierników.

Listopadowe spotkanie w Klubie Rodziców poświęcone było ćwiczeniom percepcji słuchowej. Poprawne działanie funkcji słuchowych jest jednym z filarów prawidłowego rozwoju. Pani Asia, a następnie panie: Agnieszka, Ewelina i Beata pokazały pełne radości zabawy, które stymulują przetwarzanie słuchowe, kompensują jego słabości, usprawniają mowę i myślenie. Było naprawdę wesoło, kreatywnie i aktywnie!