Klub Rodziców

„Klub Rodziców” - to grupy wsparcia dla rodziców mających dzieci wymagające szczególnego wsparcia i troski, ze względu na ich stan psychofizyczny.


Podczas spotkania rozwijaliśmy umiejętność koncentracji, koordynacji ruchowej, sprawność i gibkość, wzmacnialiśmy mięśnie całego ciała dzięki ćwiczeniom z elementami jogi.

Styczniowe spotkanie Klubu Rodziców odbyło się w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie. Rodzice wraz z dziećmi zwiedzali wystawę „Świat toruńskiego piernika” oraz uczestniczyli w warsztatach wypieku pamiątkowych pierników.

Listopadowe spotkanie w Klubie Rodziców poświęcone było ćwiczeniom percepcji słuchowej. Poprawne działanie funkcji słuchowych jest jednym z filarów prawidłowego rozwoju. Pani Asia, a następnie panie: Agnieszka, Ewelina i Beata pokazały pełne radości zabawy, które stymulują przetwarzanie słuchowe, kompensują jego słabości, usprawniają mowę i myślenie. Było naprawdę wesoło, kreatywnie i aktywnie!

Pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie w Klubie Rodziców poświęcone było świadczeniom jakie mogą uzyskać osoby z niepełnosprawnością. Pełnomocnik dyrektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pani Barbara Wójcik przekazała rodzicom informacje o możliwości korzystania ze środków PFRON m in na: dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

Jak szybko mija czas...!

Ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie Klubu Rodziców odbyło się w niecodziennej scenerii- wybraliśmy się do Jaskini Solnej „Barbórka”. Po roku wytężonej pracy relaksowaliśmy się wdychając jod, żelazo, magnez, wapń, potas… Spędzone tam miłe chwile dały nam przedsmak tego, co - mamy nadzieję - czeka nas w czasie wakacji.