Zajęcia z panią logopedą

Logopedyczne zajęcia grupowe mają charakter profilaktyki logopedycznej. Ich celem jest wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy u dzieci, rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną oraz zwiększenie możliwości poprawnego opanowania języka przez dzieci.
W ramach zajęć logopedyczny dzieci:

  • ćwiczą swój aparat artykulacyjny, czyli język, wargi, żuchwę, podniebienie miękkie, poprawiając ich sprawność i precyzję ruchów tak istotną podczas mówienia;
  • biorą udział w zabawach dźwiękonaśladowczych;
  • rozwijają słuch (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy);
  • wykonują ćwiczenia oddechowe - mające na celu naukę prawidłowego oddychania przez nos, wydłużania fazy wydechu;
  • rozwijają swoje kompetencje językowe i komunikacyjne;
  • wzbogacają swój słownik zarówno bierny jak, i czynny;
  • kształtują umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego
  • rozwijają umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych.