Listopad 2019

Pani Marzena Szkałuba pełnomocnik dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie ds. osób niepełnosprawnych przedstawiła rodzicom dzieci z niepełnosprawnością z naszego przedszkola możliwości korzystania ze środków PFRON (dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, możliwości zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych).