Oczekiwania szkolne

Pięciolatek a oczekiwania szkolne

Co pięciolatek potrafi:

Rozwój ruchowy:

 • zwinnie biegać,
 • skakać na dwóch nogach przed siebie,
 • skakać na jednej nodze w miejscu,
 • skakać przez około 15 sekund z zamkniętymi oczami, nieruchomo na obu nogach, raczej nie chwiejąc się,
 • przejść, nie wypadając z trasy, po wąskiej dróżce o szerokości ok.25 cm, może utrzymywać równowagę przy pomocy rąk,
 • zrobić trzy przysiady samodzielnie; podnosząc się z nich, może nieco chwiać się,
 • dość szybko, bez trzymania się poręczy, wchodzić i schodzić ze schodów naprzemiennie.

Czynności samoobsługowe:

 • samodzielnie rozbierać się dość płynnie,
 • może mieć kłopoty z samodzielnym ubieraniem się (trudności w samodzielnym zakładaniu elastycznych rajstop); zakłada kurtkę, czapkę, szalik, buty, ale nie wiąże jeszcze kokardki, nie wyrównuje ubrania na sobie;
 • samodzielnie je łyżką, widelcem, raczej nie posługuje się nożem, pije z kubka, trzyma w ręce i je kanapkę, sprząta ze stołu;
 • potrafi umyć i wytrzeć ręce, buzię – ale jeszcze ruchy te nie są płynne (są raczej sztywne), w kąpieli myje ciało mydłem, nie potrafi umyć sobie głowy, wyciera się, ale jeszcze niestarannie.

W zakresie sprawności rąk:

 • dość sprawnie łączyć klocki typu lego i budować z nich proste obiekty;
 • wylepiać z plasteliny narysowane kontury, robić kulki, wałeczki, lepić z plasteliny proste kształty przestrzenne – figury (owoce, warzywa, ludziki itp.);
 • nawlekać korale na żyłkę;
 • przecinać nożyczkami papier, ciąć po prostej;
 • drzeć papier na małe kawałki i wyklejać nim kontury.

W zakresie czynności grafomotorycznych:

 • prawidłowo trzymać ołówek, w trakcie rysowania opierać przedramię o stół, a drugą ręką przytrzymywać kartkę;
 • rysować linie pionowe, poziome i ukośne,
 • odwzorowywać koło, krzyżyk, kwadrat, trójkąt, trapez (ma jeszcze kłopot z rysowaniem rombu);
 • odwzorowywać szlaczki tyku: ////////,I_I_I_, XXXX, VVVV( ma trudności z rysowaniem szlaczków litero podobnych wymagających płynności ruchów ręki typu: UUUUUU, CCCCCC, nnnnn itp.);
 • kolorować obrazki, wypełniać kolorem kontury, ma prawo wychodzić poza kontur;
 • rysować rysunek zgodny z podanym wzorem,: postacie na rysunkach mają podstawowe części ciała, proporcje zbliżone do prawidłowych, kończyny i tułów mają odpowiednią grubość (nie w postaci pojedynczej kreski),
 • malować kredkami; malować farbami, używając pędzla, patyka i innych przyborów.

Spostrzeżenia wzrokowe - pięciolatek:

 • spostrzega jeszcze dość chaotycznie, jest nieuporządkowany;
 • na obrazkach spostrzega do kilkunastu elementów; nie spostrzega jeszcze zależności przestrzennych między elementami obrazka;
 • spostrzega w sposób na tyle analityczno-syntetyczny, że potrafi: różnicować kształty liter drukowanych, cyfr, kształty podstawowych figur geometrycznych, potrafi budować proste budowle według załączonego wzoru; odwzorować kwadrat z narysowaną przekątną;
 • spostrzega od 5 od około 8 różnic między podobnymi obrazkami.

Spostrzeżenia słuchowe - pięciolatek:

 • rozumie czytany tekst;
 • w wyuczonym wierszu odtwarza rymy;
 • potrafi podzielić zdanie trzy-, czterowyrazowe na wyrazy (jeszcze bez spójników i przyimków).
 • potrafi podzielić wyraz na sylaby,
 • po pewnym treningu potrafi wydzielić samogłoskę i spółgłoskę w nagłosie;
 • potrafi pokazać na obrazkach lub w otoczeniu przedmioty, których nazwy zaczynają się na podaną głoskę;
 • potrafi tworzyć proste rymy, odtwarzać proste rytmy.

W myśleniu matematycznym pięciolatek:

 • przelicza zbiór składający się z około 10 elementów, ostatni liczebnik odnosi się do wielkości zbioru;
 • potrafi na polecenie dokładać i zabierać elementy zbioru, podając wynik liczy na konkretach;
 • rozumie pojęcia: więcej, mniej, tyle samo, ile: nie rozumie jeszcze pojęć: o tyle więcej, o tyle mniej,
 • rozpoznaje podstawowe figury geometryczne i jest osłuchany z ich nazwami,
 • nie rozwiązuje jeszcze prostych zadań tekstowych.

W zakresie mowy pięciolatek:

 • prawidłowo wymawia głoski;
 • nazywa przedmioty, czynności sytuacje, potrafi opisać prze pomocy przymiotników,
 • wypowiada się zdaniami, potrafi przedstawić zdarzenia, opisać, co się stało, co mu dolega, dlaczego płacze, cieszy się, co zdarzyło się w przedszkolu itd.,
 • rozumie treść poleceń, rozumie podstawowe pojęcia dotyczące sytuacji w grupie, w domu, w przedszkolu,
 • pyta się o nieznane słowa, chce je zrozumieć.

Opracowały:

Izabela Makowska
Agnieszka Folusz

źródło: Bożena Janiszewska - "Pięciolatek w przedszkolu"