Zebrania z Rodzicami

Zebrania z Rodzicami dzieci z grup:

3-latków, 4-latków i 5-latków

odbędą się

11 września 2023 r. o godzinie 16.00


Zebrania z Rodzicami dzieci z grup:

5,6-latków i 6-latków

odbędą się

12 września 2023 r. o godzinie 16.00