Poznajemy części ciała i zmysły

Na zajęciach grupowych z dziećmi autystycznymi przypominaliśmy sobie oraz poznawaliśmy części ciała; budowę ciała dziewczynki oraz chłopca. Czym różnią się obydwie płcie. Oprócz tego zapoznawaliśmy się z oznaczeniami stron ciała: prawa, lewa; ze znaczeniem wyrażeń przyimkowych: w, na, pod, obok poprzez prezentację; przemieszczaliśmy się w przestrzeni względem zajmowanego miejsca: "Idź do przodu. Idź do tyłu. Zrób krok w bok". Wycinaliśmy i układaliśmy postać człowieka; kształtowaliśmy relacji JA – przedmiot: JA – druga osoba. Na zajęciach poznawaliśmy i utrwalaliśmy zmysły za pomocą zabaw sensorycznych. Zabawy zmysłowe miały zachęcić dzieci do poznawania świata i samego siebie przez stymulację receptorów reagujących na konkretny rodzaj bodźca. Pobudzaliśmy wzrok, słuch, smak, powonienie, dotyk.

Warto pamiętać, że harmonijny rozwój zmysłów to pożywka dla prawidłowego rozwoju mózgu i całego układu nerwowego.